Wie was Kizito?

Kizito was een jongetje dat werd geboren in 1872 in Uganda. Kizito’s ouders waren arme landbouwers.

Zijn oom, een invloedrijke man, zou hem verder opvoeden.
Hij werd door zijn oom te werk gesteld bij koning Kabaka Mwanga, een van de wreedste koningen die de Baganda, een van de Ugandese stammen, kende.
Het was in die tijd de gewoonte dat de oudste zoon van een familie aan het hof diende. De oom stuurde dus zijn neef en niet zijn eigen zoon (gezien de vele oorlogen stierven er vele jonge strijders).

 

Beeld van Kizito

Beeld van Kizito

De koning beval 26 jongelingen die aan zijn hof dienden het christelijk geloof dat ze hadden aangenomen af te zweren. Ze weigerden. Buiten zinnen besloot de wrede koning, die aan totale gehoorzaamheid van zijn onderdanen gewend was, de hovelingen op 3 juni 1886 ter dood te brengen. In rieten matten gerold, werden ze in Namugongo in het vuur gegooid en levend verbrand.

 

De zendelingen en missionarissen verlieten het rijk, Mwanga’s daad had echter een averechts effect. In het geheim bleven de nieuwe christenen van Uganda trouw aan hun nieuwe geloof. Zonder priesters of sacramenten groeide het aantal christenen. Toen Uganda ingelijfd was in het Britse koloniale rijk kwamen de gevluchte missionarissen en zendelingen terug. Ze vonden een levendige kerk, vrucht van de martelaren van Uganda.
De arme jonge Kizito was een van die martelaren!