Ondersteun KiBaHome

Doneer eenmalig of word vriend!

Doneer eenmalig als particulier of bedrijf. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening (IBAN) NL76RABO0139481389 t.n.v. stichting KiBaHome

Voor elk willekeurig bedrag per maand/jaar wordt u als bedrijf of particulier vriend en ondersteunt u het werk van KiBaHome.

U wordt door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de actuele situatie indien u dat wenst.

Voor de financiële ondersteuning en/of het ontvangen van de nieuwsbrief maakt u gebruik van het inschrijfformulier.
Door op HIER te klikken krijgt u dit formulier. Mail het ingevulde formulier naar info@kibahome.nl.

Onder bepaalde voorwaarden is uw gift aftrekbaar van de belasting.

KiBaHome is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat giften aan KiBaHome voor belastingaftrek in aanmerking komen, mits aan de in de belastingwetgeving gestelde voorwaarde is voldaan dat het totaalbedrag van de in één jaar gedane giften een drempel (thans 1% van het drempelinkomen) overschrijdt.
De maximale aftrek per jaar is 10% van het drempelinkomen.

Voor meer informatie ga naar Anbi.

De kinderen zijn u bijzonder dankbaar voor uw inspanning en/of bijdrage.