In memoriam Lies Lucas, voorzitter

Op 23 maart jl. is onze voorzitter en oprichtster van de Stichting KiBaHome Lies Lucas  op negenenzestig jarige leeftijd overleden.

Op 13 december jl. bezocht Lies haar huisarts omdat zij last had van een kuchje. Longfoto’s werden gemaakt. De uitslag was niet goed en verder onderzoek volgde. Op 27 december hoorde Lies dat zij ongeneeslijk ziek was, longkanker met uitzaaiingen, stadium 4.

Lies is 10 jaar voorzitter geweest. Vrij kort na haar vervroegde pensionering vertrok Lies in september 2007 met haar vriendin Ria, die inmiddels ook is overleden, naar Uganda. Lies werd, zoals ze zelf zei, getroffen door de warmte, gastvrijheid, het niets bezitten en toch delen, en de opgewektheid van de mensen. Hun diepe geloof en hun hoop op een betere toekomst. Ze ontmoette er prachtige en moedige mensen.
Daar verloor Lies haar hart aan het St. Kizito Babies Home, gelegen in Gangama/M’bale in Uganda. De schrijnende omstandigheden die ze daar aantrof maakten zoveel indruk op haar, dat Lies bij terugkeer in Nederland besloot iets voor hen te gaan doen. Binnen drie maanden richtte zij haar Stichting KiBaHome op. Haar hele familie stond achter dit project en haar neven Camiel en Maarten verzorgden het logo en de website. Samen met Leo, penningmeester, en Marion, secretaris, werd een hecht en gedegen bestuursteam gevormd en dankzij de prachtige steun in velerlei vorm van familie, vrienden en bekenden heeft Lies al die jaren het weeshuis financieel en organisatorisch kunnen steunen. Het iets voor hen te kunnen betekenen heeft Lies ook heel veel teruggegeven. Zij kwam in contact met vele fijne sociaal bewogen mensen, zoals Jeroen Bluijs, zijn familie en hun vriendenschare.

Lies was een bevlogen en bezielende voorzitter en haar gedrevenheid en nooit aflatende inzet vormden de basis voor het geweldige succes van haar stichting.
In de afgelopen jaren heeft Lies het weeshuis vier maal bezocht en met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal is bereikt. En dat is heel veel.
Enkele hoogtepunten: overdekte buitenspeelplaats, nieuwe keuken, solar, nursery (kleuterschooltje) en een kantoor. Maar ook al tien jaar lang de bijdragen voor salarissen, voedsel en basic needs. Zie voor een compleet overzicht de rubriek “de gerealiseerde activiteiten” op deze site.

 

(v.l.n.r.) Andrew, sr. Emerentia, Lies, Frans, mamma, sr. Mary en kindertjes.

Lies, heel hartelijk bedankt voor alles en wat missen we je.