Het weeshuis

St. Kizito Babies Home is in 1968 opgericht door de Mill Hill missionaris en bisschop John Grief als opvang voor pasgeboren ouderloze baby’s in het district Tororo. De Rotary Club financierde destijds het gebouw.

Het weeshuis is officieel geregistreerd als een Non Governmental Organisation (NGO) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

weeshuis1

De kansloze kinderen zijn of wees of in de steek gelaten en de zorg is van meet af aan overgedragen aan de “sisters of Mary of Kakamega”, een congregatie die met steun van de zusters Ursulinen uit Bergen Noord Holland werd opgericht.
Het motto van de zusters is: “to love and to serve”.
De zusters en verzorgenden maken het helemaal waar.weeshuis2

Inmiddels hebben meer dan 1000 baby’s hier de eerste levensjaren doorgebracht.
Één ding is zeker. Als de zusters deze baby’s niet hadden opgenomen in hun Home, dan waren al deze inmiddels meer dan 1000 kinderen er nu niet meer geweest!

Doel St. Kizito Babies Home is het:
– Zorgen voor kinderen die geen ouder(s) meer hebben en tijdelijk of blijvend niet door familie opgevoed kunnen worden en door de autoriteiten officieel als “hopeloos” zijn aangemerkt
– Zorgen voor kinderen die in de steek zijn gelaten
– Onderhouden van de contacten met de familie en het bewerkstelligen van een terugkeer naar de naaste familie rond hun 5e levensjaar
– Trachten voor de kinderen die geen familie hebben een pleeggezin of adoptieouders te vinden
– Onderbrengen van de kinderen na hun 5de in een ander weeshuis als er geen andere mogelijkheden zijn.