Een prachtige donatie!

Reina, van meet af aan een betrokken KiBaHome vriendin, en haar familie besloten onlangs om van de erfenis van hun helaas overleden tante/zus, die ongewenst kinderloos was gebleven en dat altijd als een gemis heeft ervaren, een bedrag te schenken aan een goed doel dat zich inzet voor kinderen.

“Omdat ik weet hoe goed het geld terecht komt is de keuze op jullie stichting gevallen” aldus Reina.

Geweldig lieve mensen!

Namens alle betrokkenen heel, heel veel dank. Het geld gaat absoluut voor 100% uitermate nuttig en goed besteed worden.