Bezoek St. Kizito Babies Home

Met een goed gevoel en vele mooie en bijzondere ervaringen zijn van de week onze voorzitter Lies en haar echtgenoot Frans teruggekeerd van een bezoek aan het Babies Home.
Met zeer veel warmte en enthousiasme werden beiden er ontvangen door Sr. Mary en de staff.

bezoek2014-1

Pret voor het slapengaan!

Lies en Frans hebben met plezier kunnen constateren dat het de kinderen en de medewerkers bijzonder goed gaat. De erkentelijkheid voor hetgeen mede dankzij KiBaHome de afgelopen jaren tot stand is gebracht kwam iedere dag weer naar voren. Graag brengen wij deze dank namens alle betrokkenen over aan onze donateurs.
Zonder die steun waren de leef- en woonomstandigheden van de kinderen en de medewerkers niet te vergelijken met de huidige omstandigheden.

Mooi op de foto!

Mooi op de foto!

Het waren weken waarin veel informatie is uitgewisseld, de hartelijkheid en gastvrijheid van onze Ugandese vrienden weer duidelijk naar voren kwam en waarin het nieuwe kantorengebouw, het “Kibah Administration Block” officieel werd geopend door de aartsbisschop van het diocees Tororo. Dit prachtige en oh zo nuttige gebouw, inmiddels volop in gebruik, is volledig bekostigd door het Rode Kruis Haarlem en Omstreken. Ieders dank is bijzonder groot.

Het splinternieuwe Kibah Administration Block.

Het splinternieuwe Kibah Administration Block.

Met bewondering hebben Frans en Lies wederom mogen ondervinden dat ondanks de veelal zeer arme omstandigheden de mensen blij, tevreden en dankbaar zijn en bovenal hopen en vertrouwen op een betere toekomst.

Nogmaals heel veel dank,
Voorzitter Lies