Beleidsplan

De stichting KiBaHome wil voor de nodige ondersteuning van het Babies Home zorgen.

In eerste instantie gaat het daarbij om directe hulp (voor nodige investeringen, maar ook voor voedsel, verbruiksartikelen als zeep en waspoeder, en voor gebruiksartikelen als luiers).
In tweede instantie gaat het om investeringen die ertoe moeten leiden dat het Babies Home op den duur meer self supporting wordt.

Primair wordt aldus beoogd verbetering van de situatie in het Babies Home.
Tweede doelstelling is het bieden van perspectief aan de kinderen, die het weeshuis moeten verlaten, en verbetering van de situatie van de medewerkers en andere daarbij min of meer betrokken personen in de directe omgeving.

Het organisatorisch en financieel ondersteunen van het Babies Home t.b.v. het verwerven van structurele inkomsten door het weeshuis zelf is een doel van langere adem, waartoe inmiddels al een aantal aanzetten is gegeven.