Yearly Archives: 2010

Vrijwilliger Otto van Dulmen in Gangama

Laat het serieuzere werk maar beginnen!
Zo eindigt Otto op 10 november zijn 3e verslag na aankomst in Uganda.
De ontvangst een week daarvoor van Otto in het Babies Home was zoals we verwacht hadden; gastvrij en hartverwarmend. Zijn huisje was op orde en met open armen werd hij niet alleen ontvangen door de leiding, maar zeker ook door de kinderen.
Over de kinderen schrijft Otto”: “Het zijn enorm lieve kindjes en erg aanhankelijk. Overal waar ik ga, sta of zit komen ze tegen me aankruipen, rennen ze met míj mee (ipv naar de bal) of rennen ze naar me toe. En dat heeft een reden. Want wat deze kinderen namelijk anders maakt dan andere kinderen, is dat ze de liefde en aandacht missen die ze van hun ouders hadden moeten krijgen”.
Inmiddels heeft Otto ook kennisgemaakt met Jeroen. “Het is een mega-sociaal persoon die graag vertelt over Uganda en het clickt wat mij betreft vanaf de eerste seconde” aldus Otto.

ottovandulmen

Na de eerste kennismaking met de zusters, de medewerkers, de omwonenden en de omgeving gaat Otto zich nu namens KiBaHome verdiepen in het in overleg met ons bestuur en Sr. Mary opgestelde acitiviteitenplan. Dat behelst o.a. de bouw van de crèche, het volgen van het kippenproject en de computer.

We wensen Otto een prachtige, leerzame en waardevolle periode toe.

Benefietdiners 2010 groot succes!

Drie avonden een uitverkocht restaurant.

Dankzij de inkomsten van deze avond, die met ruim 60% door Wilde Ganzen worden verhoogd, en eerder ontvangen donaties kan nog dit jaar gestart worden met de bouw van een crèche. Op dit moment prioriteit nummer 1 van de leiding ter plekke.

Gemotiveerde en enthousiaste cursisten van de opleidingen Kok, Ondernemer Horeca en Gastheer/vrouw van het Nova College in Haarlem hebben, net als vorig jaar, onder de deskundige leiding van professionele docenten op deze avonden een prachtig en heerlijk 3 gangen diner bereid en geserveerd in het restaurant van het Nova op de Zijlweg in Haarlem.
De prachtig gedekte tafels en de door Balloon Creations (zie www.ballooncreations.nl) gesponsorde rode hartjes ballonnen maakten de sfeer compleet.

benefiet2010-1

De vrijwilligers Juliette en Daphne, met hartjes op de vingers, vertelden “hartverwarmend” over hun ervaringen.

Het waren drie avonden van een warm samenzijn van vrienden van KiBaHome, waarin een PowerPoint presentatie informatie gaf over Uganda in het algemeen met daarnaast natuurlijk veel beelden van wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is in het Babies Home en waar de komende jaren naar gestreefd wordt.

benefiet2010-2


De in Nederland wonende Ugandese Rebecca was met haar vrienden een van onze gasten en heeft de avond als bijzonder ervaren.

Om de vooruitgang die er geboekt is te symbolyseren ontvingen alle gasten na afloop een klein sandaaltje. Mede dankzij deze avonden komt het St. Kizito Babies Home stapje voor stapje vooruit.

benefiet2010-3

En, zoals onze secretaris het zo treffend verwoordde: Heeft niet ieder kind recht op een goede basis!

Veel dank aan het ROC Nova College, de gemotiveerde cursisten/docenten, Wilde Ganzen en natuurlijk… alle gasten.

Leo, Marion en Lies
Bestuur stichting KiBaHome

Wilde Ganzen steunt KiBaHome

Verheugd kunnen we melden dat Wilde Ganzen onze wervingsacties in samenwerking met het Nova College, KOOK en de Tweede Ronde Winkel ondersteunt. wildeganzen
Na aftrek van 9% kosten verhoogt Wilde Ganzen de opbrengst van de acties met 70%.

Veel dank aan Wilde Ganzen voor het vertrouwen in onze Stichting en voor deze geweldige ondersteuning.

 

Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Zie voor meer informatie www.wildeganzen.nl.

Collecte Dominicuskerk Amsterdam voor KiBaHome

Zondag 15 augustus was de collecte tijdens de viering in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam voor KiBaHome. Tijdens de dienst mocht onze voorzitter kort iets vertellen over het St. Kizito Babies Home.dominicuskerk

Het thema van de viering Stilstaan bij de tijd werd prachtig belicht door de gastspreker Gerard Swüste.
Aan de hand van gedichten, o.a. van Gerrit Kouwenaar en H.C. ten Berge werd er gekeken naar de tijd: hoe die steeds verder tikt en ons meeneemt. De klok stond een uurtje stil om even bij de tijd te blijven.
Het was een prachtige en inspirerende ochtend.

De Dominicus in de Amsterdamse Spuistraat is een oecumenische kerkgemeenschap, geïnspireerd op de christelijke traditie. Een plaats waar mensen met een protestante, katholieke en ook niet kerkelijke achtergrond samenkomen.
Iedere zondag om 11.00 uur is er een viering.

Veel dank aan het bestuur van de Dominicuskerk.